(0 item) - 0,00 €

You have no items in your shopping cart.

Viktig!

 Sweden VIKTIG!
Under “Information/Informatione” kan du läsa våra “Allmänna villkor”, “Policy” och “Upphovsrätt” på något av de tre språken: nederländska, engelska eller tyska. 
Vi kan besvara dina brev på de tre språken.

NIVÅER
Muzor Holland har delat upp den dragspelsmusik som kan spelas på olika nivåer.

Nivå 1 för nybörjare upp till nivå 5 för avancerade dragspelare.
Play In-musiken har kompositioner på alla 5 nivåerna.
Både basen och 4:e stämman har kompletterande teman och backar upp som ackompanjemangspartier.